گروه مهندسی سوراسل
خانه / نیروگاه خورشیدی خانگی

نیروگاه خورشیدی خانگی

اجرای سیستم خورشیدی خانگی در کرج

 

 

اجرای سیستم خورشیدی خانگی در ماکو

 

 

اجرای سیستم خورشیدی خانگی در گنبد

 

 

اجرای سیستم خورشیدی 10 کیلووات در تبریز

 

باتری خورشیدی-باطری خورشیدی